Промо видео

 

Амбиентот во ресторан „Кристал“

 

 
Ресторан Кристал 2016 уживајте